داستان، خدمات و تیم ما

داستان، خدمات و تیم ما

داستان ما

مدرسه اشتغال شریف به عنوان بنیان‌گذار مدرسه اشتغال در فضای دانشگاه‌های ایران با هدف کاهش فاصله میان توانمندی دانشجویان و نیازمندی‌های بازار کار در سال 1394 تاسیس شده است. مدرسه‌ی اشتغال شریف پله‌ای برای کشف خود، فرهنگ سازی و جسارت بخشیدن به دانشجویان و تازه فارغ‌التحصیلان است تا افراد با توجه به شناخت علایق و توانایی‌های خود و آگاهی از دنیای درون خویش و نه با تاثیر القا شده از جانب خانواده، جامعه و دنیای بیرونی، مسیرشغلی خودشان را ترسیم نموده، بسازند و مدیریت کنند.

مدرسه اشتغال همانند پلی از دنیای درس و دانشگاه به دنیای صنعت و کار این امکان را فراهم می‌سازد تا افراد با کسب و ارتقای مهارت‌های لازم، جایگاه خود را بهتر شناخته، در آن گام بردارند و حس رضایت بیشتری را تجربه نمایند.

تیم موسس

سحر احمدی
سحر احمدیعضو تیم موسس، طراحی و مدیر مدرسه
مجید دهبیدی پور
مجید دهبیدی پورعضو تیم موسس و طراحی