مدرسه اشتغال شریف

مدرسه اشتغال شریف با هدف بهبود وضعیت اشتغال (اشتغال مناسب و پایدار) برای تازه فارغ التحصیلان و جذب موثر نیروی آماده به کار، جوان و خلاق برای شرکت ها و سازمان های نوآور ایرانی شکل گرفته است.

در این مدرسه، فرایندهای متنوعی برای شکوفایی و پرورش انواع توانایی ها، استعدادها و علاقمندی ها برای متقاضیان فراهم می‌شود. همچنین مدرسه اشتغال شریف رویکردهای نوین جذب برای سازمان‌های ارائه دهنده فرصت‌های شغلی را طراحی و پیاده سازی می‌کند.

شرکت‌کنندگان در دوره‌های مدرسه اشتغال شریف به افرادی با رضایت بالا از زندگی، دارای جرات و ریسک پذیری بسیار و هم-چنین دارای شخصیت یکپارچه و حرفه ای تبدیل می شوند. به بیان دیگر فارغ التحصیلان مدرسه اشتغال شریف افرادی پرانرژی، هدفمند و تشنه برای تبدیل شدن به بهترین خود هستند و مسیرشغلی متناسب خود را پیدا می‌کنند.

نیازهای متنوع بازار کار بسترهای زیادی برای کسب تجربه های ارزشمند پیشِ روی فارغ‌التحصیلان فراهم کرده و از طرف دیگر توانمندی های نسل‌های جدید، تفاوت های غیرقابل انکاری با نسل های گذشته ایجاد کرده است. ارائه راهکارهای نوین برای برقراری متناسب بین توانمندی های افراد و نیازمندی های بازار کار، مهم ترین نکته در حل مسئله اشتغال خواهد بود.

راهکارهای مجموعه مدرسه اشتغال شریف سبب شده است تا جذب نیروی کار «بهینه» و «کم هزینه تر» ‌شود؛ ماندگاری و وفاداری نیروی کار افزایش ‌یابد؛ جانشین پروری درسازمان‌ها با درصد موفقیت بالاتری صورت ‌گیرد و در نهایت منجر به بهبود فرایند جذب و نگهداشت منابع انسانی در سازمان‌ها می‌شود.

طراحی خدمات گوناگون مدرسه اشتغال شریف برآمده از تجربه 20 ساله مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است. این مدرسه به عنوان پیشوای این حوزه فعالیت خود را از سال 1394 از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. تاکنون بیش از 400 فارغ التحصیل به جامعه اشتغال کشور معرفی کرده و از همراهی و حمایت بیش از 20 بنگاه اقتصادی فعال و پویا در کشور برخوردار است.