مسیر خودشناسی همیشه همراهمون بوده و هست؛ از همان روزی که در کودکی از ما پرسیدند تو کی هستی؟ می‌خواهی چه کاره شوی؟ تا روزی که دفترچه انتخاب کنکور را به دست گرفتیم تا با نوشتن اسم چند رشته و چند دانشگاه، آینده پیش روی خود را رقم بزنیم و حتی پس از انتخاب و ورود به مسیر انواع ارتباطات اجتماعی، مسیر شغلی و هزار مسیر نرفته دیگر.

پس نباید از آن ساده گذر کنیم ... همیشه قبل از شروع هر مسیری نیاز هست تا مقدمات سفر مهیا شود. ما اینجا هستیم تا پس از تماشای چند ویدئو و تکمیل اطلاعات و انجام چند آزمون و صحبت با کوچ، رزومه‌مون رو تبدیل کنیم به پروفایل شغلی و اولین گام‌های این مسیر رو با هم برداریم. دومین گام، اتاق مصاحبه نمایشگاه کار دانشگاه شریف در روزهای 21 تا 23 آبان هست که فضای خوبی برای محک زدن و بررسی پروفایلمون هست.

اطلاعات شخصی

*
*
*
*
*
*
*