مدرسه اشتغال استانی

در برنامه‌ استانی مدرسه اشتغال تلاش شده است یکی از مهم‌ترین موانع ورود به بازارکار فارغ التحصیلان و افراد جویای‌کار بررسی و برطرف شود. به همین جهت در مدرسه اشتغال استانی، در بستر پروژه‌های مختلف مهارت‌های نرم رفتاری-کاری (همچون رفتار حرفه‌ای، مهارت‌های ارتباطی، شناخت خود، مسئولیت‌پذیری، آمادگی برای اتاق مصاحبه و ...)، شایستگی‌های فردی و توانمندی‌های شخصی ارتقا داده می‌شود. مدرسه اشتغال استانی در این راستا به واسطه پژوهش، نیازسنجی و برگزاری رویداد‌های مختلف، در جهت تعریف موثر مسیر شغلی و اشتغال نخبگان دانشگاهی و استانی فعالیت می‌نماید. ساختار کلی مدرسه اشتغال استانی شامل سه گام اصلی خودشناسی، مهارت آموزی و توانمند‌سازی برای شروع کسب‎‌و‌کار است.