مدرسه اشتغال استانی (همدان)
تماس با ما
معرفی رویداد
اضافه کردن به تقویم

مدرسه اشتغال استانی (همدان)

دانشگاه همدان
پایان ثبت نام

(مهلت ثبت ‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.)

مدرسه اشتغال استانی با هدف کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادهای خود، یادگیری مهارتهای تیمی و رفتارهای حرفهای در محیط کاری برگزار میشود. در این دوره دانشجویان در مسیرهای خودشناسی، مهارتآموزی و کارآموزی وارد میشوند.
در مسیر خودشناسی هر دانشجو به کمک خود و مربیان میتواند استعدادهای درونی، تواناییها و ویژگیهای شخصیتی خود را کشف و با آنها روبهرو شود تا بتواند با آگاهی بالاتری برای زندگی و مسیر شغلیاش تصمیم بگیرد.
در مسیر مهارت آموزی هر دانشجو مهارتهای نرم مورد نیاز در محیط کار را آموزش میبیند و آن را تمرین میکند. یادگیری این مهارتها از طریق آموزش کارگاهی تجربه محور، پروژه های عملی و کارهای تیمی انجام میشود.
در مسیر کارآموزی هر دانشجو با توجه به مسیر و پروفایل شغلی خود، به سازمانها و شرکتهای همراه معرفی میشود یا مسیر شغلی خود را متناسب با تواناییهایش در اکوسیستم کارآفرینی و بازارهای شغلی دیگر آغاز میکند. همچنین همراه با گذراندن دورههای کارآموزی، آموزشهای مهارتی و کوچینگ را نیز دریافت میکند.

شرایط ثبت نام: دانشجویان سال چهارم و فارغ التحصیلان در هر رشته تحصیلی میتوانند برای شرکت در دوره اقدام کنند.
شروع دوره:آبان ماه
شروع ثبت نام: شهریور ماه
محل دوره: دانشگاه بوعلی سینا همدان


برای اطلاعات بیشتر با مدرسه اشتغال شریف در تماس باشید