مدرسه اشتغال استانی (سیستان و بلوچستان)
تماس با ما
معرفی رویداد
اضافه کردن به تقویم
هزینه کل دوره

مدرسه اشتغال استانی (سیستان و بلوچستان)

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدرسه اشتغال استانی با هدف کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادهای خود، یادگیری مهارتهای تیمی و رفتارهای حرفهای در محیط کاری برگزار میشود. در این دوره دانشجویان در مسیرهای خودشناسی، مهارتآموزی و کارآموزی وارد میشوند.
در مسیر خودشناسی هر دانشجو به کمک خود و مربیان میتواند استعدادهای درونی، تواناییها و ویژگیهای شخصیتی خود را کشف و با آنها روبهرو شود تا بتواند با آگاهی بالاتری برای زندگی و مسیر شغلیاش تصمیم بگیرد.
در مسیر مهارت آموزی هر دانشجو مهارتهای نرم مورد نیاز در محیط کار را آموزش میبیند و آن را تمرین میکند. یادگیری این مهارتها از طریق آموزش کارگاهی تجربه محور، پروژه های عملی و کارهای تیمی انجام میشود.
در مسیر کارآموزی هر دانشجو با توجه به مسیر و پروفایل شغلی خود، به سازمانها و شرکتهای همراه معرفی میشود یا مسیر شغلی خود را متناسب با تواناییهایش در اکوسیستم کارآفرینی و بازارهای شغلی دیگر آغاز میکند. همچنین همراه با گذراندن دورههای کارآموزی، آموزشهای مهارتی و کوچینگ را نیز دریافت میکند.

شرایط ثبت نام: دانشجویان سال چهارم و فارغ التحصیلان در هر رشته تحصیلی میتوانند برای شرکت در دوره اقدام کنند.
شروع دوره: دی ماه
شروع ثبت نام: آذر ماه
محل دوره: دانشگاه سیستان و بلوچستان


برای اطلاعات بیشتر با مدرسه اشتغال شریف در تماس باشید.