پنل خودشناسی مدرسه اشتغال شریف

پنل خودشناسی مدرسه اشتغال شریف
تماس با ما
معرفی رویداد
اضافه کردن به تقویم
18
مهر
1398

پنل خودشناسی مدرسه اشتغال شریف

دانشگاه صنعتی شریف
پایان ثبت نام

(مهلت ثبت ‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.)

پنل‌های خودشناسی بخشی از دوره سوم مدرسه‌ هستند که به موازات مهارت آموزی، آغاز می‌شوند.
این پنل‌ها طی 4 ماه از 23 اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شوند.
پنل دوم نیمه خرداد ماه،
پنل سوم نیمه تیر ماه
و پنل چهارم نیمه مرداد ماه
برگزار خواهد شد.
مدت زمان هر پنل 3 ساعت می‌باشد.
هزینه ثبت‌نام برای مهارت‌آموزان دوره سوم رایگان و برای سایر متقضیان 300 هزارتومان برای هر چهار پنل است.