مدرسه اشتغال استانی (سیستان و بلوچستان)
12 بهمن 1399

مدرسه اشتغال استانی با هدف کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادهای خود، یادگیری مهارتهای تیمی و رفتارهای حرفهای در محیط کاری برگزار میشود. در این دوره دانشجویان در مسیرهای خودشناسی، مهارتآموزی و کار...

دوره چهارم مدرسه اشتغال شریف
10 دی 1399

ما شما را به یک سفر دعوت می‌کنیم... در دوره چهارم مدرسه اشتغال شریف تلاش کرده‌ایم در راستای توانمندسازی دانشجویان، تازه‌فارغ‌التحصیلان و پرورش راهبران اثربخش و پویای آینده گام ب...

مدرسه اشتغال استانی (گلستان)
14 آذر 1398

  مدرسه اشتغال استانی با هدف کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادهای خود، یادگیری مهارت‌های تیمی و رفتارهای حرفه‌ای در محیط کاری برگزار می‌شود. در این دوره دانشجویان در مسیرها...