سپ
سپ
سپ
سپ
سپ

مجموعه سپ

سپ شرکتی فعال در صنعت پرداخت الکترونیک است که در تیرماه 1382 تاسیس شد و هم اکنون یکی از بزرگترین شرکت‌ها در این حوزه است.سپ را در صنعت به عنوان شرکتی پیشرو می‌شناسند.